Mapa do territorio


O territorio do GDR 7 esténdese por nove concellos.

A densidade de poboación do territorio de GDR Valdeorras é lixeiramente superior ao da provincia, aínda que manifesta desigualdades internas moi agudas, oscilando entre os 160,85 hab./km 2 do Barco aos 3,26 habs/km2 de Petín, un territorio disperso e desigual nas súas tendencias demográficas básicas.

mapa