Obxectivos da estratexia


OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS.

Obxectivo estratéxico 1: Superar o illamento do territorio a través da creación e mellora de servizos dirixidos á poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social.

a.- Incrementar o número de iniciativas comerciais nas zonas rurais como elemento estratéxico de fixación de poboación.
b.- Incrementar o número de persoas inseridas laboralmente, con especial atención aos colectivos máis desfavorecidos.
c.- Incrementar o número de servizos dirixidos á poboación nas zonas rurais, de maneira que se mellore o nivel dos habitantes no medio rural, favorecendo a inclusión social e traballando na redución da pobreza e o desenvolvemento económico do territorio.
d.- Incrementar investimentos que axuden a fomentar a igualdade, integración social e a conciliación.
e.- Incrementar investimentos en pequenas infraestruturas, incluíndo actividades culturais e de lecer.

 

Obxectivo estratéxico 2: Contribuír á conservación e mellora do medio ambiente a través dunha xestión eficiente dos recursos.

a.- Reducir nivélelos contaminación na actividade produtiva sector primario e o da extracción da lousa.
b.- Incrementar os investimentos que melloren a eficiencia enerxética, fomenten unha economía baixa en carbono, capaz de adaptarse ao cambio climático, fomentando o uso das enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética.
c.- Incrementar de espazos recuperados, protexidos e preservados, especialmente aqueles vinculados mineira.
d.- Incrementar de investimentos en materia de rehabilitación do patrimonio histórico, cultural e ambiental do territorio.
e.- Incrementar iniciativas empresariais que xurdan da colaboración ou asociación de diferentes axentes económicos.

 

Obxectivo estratéxico 3: Mellora da competitividade produtiva e os índices de emprego do territorio.

a.- Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural.
b.- Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e viabilidade do tecido produtivo do territorio.
c.- Incrementar investimentos en novos sistemas de transformación e comercialización do sector produtivo.
d.- Incrementar o número de experiencias de boas prácticas que son transferidas tanto de maneira intersectorial dentro dun mesmo territorio, como outras de carácter sectorial provenientes doutros territorios, contribuíndo así a mellorar a competitividade e viabilidade do tecido produtivo.

 

Obxectivos transversais


- Igualdade entre homes e mulleres e non discriminación.
- Conservación e mellora do medio ambiente.
- Mitigación e adaptación ao cambio climático.
- Potenciar a gobernanza e a animación social.
- Innovación.