Convocatoria 2018-2019: Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria das solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2018

22/10/2018

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014‐2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.


GDR ‐ 07 Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras


Convocatoria 2018‐2019: solicitudes de axuda presentadas ata o 31 de marzo de 2018.

 

Resolucion Xeral 1ª Convocatoria 2018