Subvencións a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020

29/01/2019

Resolución do 13 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2019.

Resolución do 13 de decembro de 2018 adquisición de maquinaria para actividades non agrícolas para o ano 2019