Resolución de ampliación de prazos para a execución e xustificación de proxectos. Anualidade 2019

07/10/2019

Resolución do Director Xeral de Agader de modificación da data final de xustificación de investimentos para a anualidade 2019 en relación coas resolucións de concesión de axuda das Submedidas 19.2 e 19.4B do PDR de Galicia 2014-2020 que foran emitidas durante a citada anualidade 2019.

 

 

Resolución de ampliación de prazos para a execución e xustificación de proxectos. Anualidade 2019