Corrección de erros da Resolución Xeral Covocatoria 2019-2020: solicitudes de axudas presentadas ata 31 de marzo de 2019

23/10/2019

Corrección de erros da resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (MR 701D).

 

Mais información >>