Axudas para os investimentos en Transformación e Comercialización de Produtos Agrarios para o exercicio orzamentario de 2020

24/01/2020

ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020,  cofinanciadas polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader),e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A).

Mais Información>>