• 26/12/2018

Bases para a selección dun posto de técnico.

Bases para a selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.   Bases selección de Técnico

Ler máis

  • 20/12/2018

Felices Festas

Desde o Equipo Xestor do GDR7 Valdeorras desexámosvos Felices Festas            

Ler máis

  • 25/10/2018

VII PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO

Poñemos no seu coñecemento que a Fundación Juana de Vega pon en marcha a convocatoria do VII PROGRAMA DE EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO. Este programa ten por obxecto axudar aos emprendedores dos sectores agroalimentario, forestal e pesqueiro de Galicia, así como proxectos de base tecnolóxica e...

Ler máis

  • 22/10/2018

Convocatoria 2018-2019: Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria das solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2018

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014‐2020, para as...

Ler máis

  • 22/10/2018

Convocatoria 2018-2019: Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria das solicitudes presentadas ata o 31 de maio de 2018

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014‐2020, para as...

Ler máis

  • 24/09/2018

Modelo placa publicidade

Segundo as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). Artigo 19. Obrigas dos beneficiarios i) Publicitar a concesión da axuda do seguinte xeito, segundo establece o anex...

Ler máis

  • 02/02/2018

NOVA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural   Publicouse a RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de d...

Ler máis

  • 02/02/2018

NOVA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA INVESTIMENTOS PARA A ELABORACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS VITIVINÍCOLAS.

Axudas para investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas.           ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de...

Ler máis

  • 02/02/2018

PRESENTACIÓN DA NOVA ESTRATEXIA MODIFICADA DO GDR7 VALDEORRAS PARA O PERÍODO 2014-2020.

  Nova Estratexia modificada do GDR7 Valdeorras para o período 2014-2020.       A Estratexia de Desenvolvemento local seleccionada polo Acordo do Consello de Dirección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020, así como...

Ler máis

  • 25/01/2018

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS AO ABEIRO DA SUBMEDIDA 19.2 (LEADER)

    Axencia Galega de Desenvolvemento Rural      RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operaci&oa...

Ler máis