Folleto informativo da Medida Leader Galicia 2014-2020

Resolución sobre a selección da Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras como organización candidata a converterse en entidade colaboradora na Medida Leader de Galicia para o Período 2023-2027, así como para a concesión dunha subvención orientada á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño das futuras estratexias de Desenvolvemento Local Participativo para o período de programación 2023-2027.

 

Bases Reguladoras

  • Resolución do director xeral da Agader, do 29 de decembro de 2016, pola que se publica o Acordo do consello de dirección da Agader do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR)
  • RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019 pola que se publica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 (PDR)
  • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2021 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección, do 10 de marzo de 2021, polo que se modifica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014‑2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

Convenio entre a Axencia Galega de Turismo e AGADER

Acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a coordinación de actuacións públicas con incidencia no sector turístico promovidas no territorio de Galicia no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR) 2014-2020.

Convocatoria 2023-2024

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023 e 2024, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

Resolución DOG nº247-2022

Convocatoria 2021-2022

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
Resolución DOG nº82-2021

Resolución Xeral 2021-2022

Convocatoria 2020-2021

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
Resolución DOG nº247-2019
 
Resolución Xeral 2020-2021
 

</div

Convocatoria 2019-2020

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
Resolución DOG nº245-2018
 
Resolución Xeral 2019-2020
 
Resolución Xeral 2019-2020 – Corrección erros

Convocatoria 2018-2019

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
Resolución DOG nº245-2017
 
Resolución Xeral 2018-2019 – 1ª Convocatoria
Resolución Xeral 2018-2019 – 2ª Convocatoria


Convocatoria 2017-2018

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
Resolución DOG nº20-2017
 
Resolución Xeral 2017-2018 – 1ª Convocatoria
Resolución Xeral 2017-2018 – 2ª Convocatoria