Memorias anuais

A Asociación GDR Valdeorras elabora un informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da estratexia de desenvolvemento local. O cal recolle, entre outros contidos:

  • Actas
  • Relación actualizada de membros do GDR.
  • Memoria que inclúe o seguimento dos indicadores establecidos e a avaliación da efectividade, eficiencia, relevancia, utilidade e sostenibilidade das medidas realizadas.

Memoria anual 2020

Memoria anual 2021

 

Memoria anual 2019

Memoria anual 2022

Memoria anual 2018

Memoria anual 2017