Obxectivos da estratexia

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS.

Obxectivo estratéxico 1: Superar o illamento do territorio a través da creación e mellora de servizos dirixidos á poboación rural, fixando poboación e mellorando a cohesión social.

 • Incrementar o número de iniciativas comerciais nas zonas rurais como elemento estratéxico de fixación de poboación.
 • Incrementar o número de persoas inseridas laboralmente, con especial atención aos colectivos máis desfavorecidos.
 • Incrementar o número de servizos dirixidos á poboación nas zonas rurais, de maneira que se mellore o nivel dos habitantes no medio rural, favorecendo a inclusión social e traballando na redución da pobreza e o desenvolvemento económico do territorio.
 • Incrementar investimentos que axuden a fomentar a igualdade, integración social e a conciliación.
 • Incrementar investimentos en pequenas infraestruturas, incluíndo actividades culturais e de lecer.

 

Obxectivo estratéxico 2: Contribuír á conservación e mellora do medio ambiente a través dunha xestión eficiente dos recursos.

 • Reducir nivélelos contaminación na actividade produtiva sector primario e o da extracción da lousa.
 • Incrementar os investimentos que melloren a eficiencia enerxética, fomenten unha economía baixa en carbono, capaz de adaptarse ao cambio climático, fomentando o uso das enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética.
 • Incrementar de espazos recuperados, protexidos e preservados, especialmente aqueles vinculados mineira.
 • Incrementar de investimentos en materia de rehabilitación do patrimonio histórico, cultural e ambiental do territorio.
 • Incrementar iniciativas empresariais que xurdan da colaboración ou asociación de diferentes axentes económicos.

 

Obxectivo estratéxico 3: Mellora da competitividade produtiva e os índices de emprego do territorio.

 • Incrementar o número de empregos creados e consolidados no medio rural.
 • Incrementar o número de investimentos innovadores que melloren a competitividade e viabilidade do tecido produtivo do territorio.
 • Incrementar investimentos en novos sistemas de transformación e comercialización do sector produtivo.
 • Incrementar o número de experiencias de boas prácticas que son transferidas tanto de maneira intersectorial dentro dun mesmo territorio, como outras de carácter sectorial provenientes doutros territorios, contribuíndo así a mellorar a competitividade e viabilidade do tecido produtivo.

 

Obxectivos transversais

 • Igualdade entre homes e mulleres e non discriminación.
 • Conservación e mellora do medio ambiente.
 • Mitigación e adaptación ao cambio climático.
 • Potenciar a gobernanza e a animación social.
 • Innovación.

Estratexia GDR7 Valdeorras 2021

Resolución Modificación Baremación.