Axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo.

 (Dog)(Procedemento MT815A)

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.

 (Dog) (Procedemento MT809B)

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas.

 (Dog)(Procedemento MT809E)

Recoñecemento como agrupación forestal de xestión conxunta e como persoa silvicultora activa.

 (Dog) (Procedemento MR608C) (Procedemento MR608B)

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.

 (Dog) (Procedemento MR443A)

Declaración de proxecto industrial estratéxico.

 (Dog) (Procedemento IN230A)

Avais do Igape.

 (Dog) (Procedemento IG302A)

Proxectos de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía.

 (Dog) (Procedemento IN422N)

Proxectos de enerxías renovables térmicas nos diferentes sectores da economía.

 (Dog) (Procedemento IN422O)

Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes).

 (Dog) (Procedemento IG535A)


Axudas ao emprendemento.

 (Dog) (Procedemento TR880A)

Promoción do emprego autónomo.

 (Dog) (Procedemento TR341D)

Bono das persoas autónomas.

 (Dog) (Procedemento TR341Q)

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas.

 (Dog) (Procedemento TR349F)

Programa nova oportunidade.

 (Dog) (Procedemento TR790A)

Subvención para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas.

 (Dog) (Procedemento IF319A) (Procedemento IF319B)

Subvencións a proxectos turísticos para o fomento do turismo enogastronómico.

 (Dog) (Procedemento TU503I)

Subvencións a proxectos tractores da enogastronomía de Galicia.

 (Dog) (Procedemento TU503J)