ANDAINA CELEBRADA O DÍA 13 DE NOVEMBRO DE 2021
VÍDEO RESUMO

Dentro das actividades promovidas pola AGADER cos GDR´s, no ámbito do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XENERO

RECURSOS ESTATAIS

Instituto da muller e para a igualdade de oportunidades

É un organismo autónomo que ten como función promover e fomentar a igualdade de ambos sexos.
http://www.inmujer.gob.es/
914 528 500
C/ Condesa de Venadito, 34. 28027 Madrid

Escola virtual de Igualdade
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
Espazo dixital de formación que fomenta a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes a través de accións formativas gratuítas.

Teléfono 016
Gratuíto e en funcionamento 24 horas,  365 días ó ano. Ofrece información e asesoramento xurídico en materia de violencia de xénero.
900 116 016 (para persoas con discapacidade auditiva e/ou da fala)
900 100 009 (teléfono de emerxencia para denunciar malos tratos)

Delegación do Goberno para a violencia de xénero
Por unha sociedade libre de violencia de xénero

 

RECURSOS AUTONÓMICOS

Teléfono da Muller

Servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, desde calquera teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a Comunidade Autónoma.
900 400 273

Asesoramento Xurídico On-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line
Servizo on-line para proporcionar, de maneira gratuíta, información e asesoramento xurídico sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc.

Programa de quenda de garda Psicolóxica en violencia de xénero
http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/programa-de-quenda-de-garda-psicoloxica-en-violencia-de-xenero

Servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con asesoramento e apoio psicolóxico dende o momento inicial da denuncia. Operativo os 7 días á semana os 365 días do ano. Son as Forzas e Corpos de Seguridade as que activan o servizo.

Atención psicolóxica ás vítimas de violencia de xénero
http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/atencion-psicoloxica-vitimas-de-violencia-de-xenero

Programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren violencia de xénero, que lles axuda a afrontar a situación que sufriron e a reforzar a súa autoestima, ademais de ser un apoio na recuperación ou adquisición de habilidades e capacidades. Tamén as/os menores e persoas delas dependentes poden utilizar este recurso.
629 777 595 Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
Rúa da Espiñeira 10-baixo; 15706 Santiago de Compostela
981 545 351

Secretaría Xeral da Igualdade
San Lázaro, s/n – 15781 Santiago deCompostela.

Agresión OFF

Agresión OFF é unha App institucional, da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e prever agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información.

Descarga app Google Play
https://play.google.com/store/apps/

Descarga app App Store
https://apps.apple.com/es/app/

Centro de emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero
Centro da Rede Galega de Acollemento, que ten como finalidade proporcionar aloxamento inmediato ás mulleres e ás persoas dependentes delas, vítimas de violencia de xénero
661 402 702
centro.de.emerxencia@igualdadebenestar.org.