Saúdo da presidenta

Como Presidenta da Asociación G.D.R Valdeorras, quero darlles a benvida o noso sitio web. Un portal que ten como misión ofrecer información sobre os servizos que prestamos e sobre as actividades e proxectos nos que estamos traballando.

Noso obxetivo como Grupo, conformado no abeiro do programa europeo Leader 2014-2020, é actuar coma unha entidade catalizadora de ideas e propostas que emanen dos propios habitantes de Valdeorras e repercutan no seu entorno máis inmediato.

Mediante este enfoque “de abaixo a arriba”, tan característico do programa Leader, pretendemos vertebrar iniciativas que axuden o mantemento do noso medio rural vivo, a fixar poboación na comarca e a dinamizar a economía das nosas comunidades locais.

Iniciativas que, por suposto, poden sernos tamén trasladadas a través das novas tecnoloxías e, especialmente, a través deste portal web. Por iso, quero animar a todos os usuarios de internet que veñen ata ista páxina a navegar polo noso portal para coñecer máis polo miúdo os traballos que realizamos.

E tamén a trasladarnos todas aquelas suxerencias e ideas que nos permitan optimizar noso traballo.

¡Asegúrolles que todas as vosas aportacións serán benvidas!

Mª Carmen González.

Presidenta da Asociación GDR Valdeorras

Como presidenta del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Valdeorras, quiero daros la bienvenida a nuestra página web. Un portal que tiene como misión ofrecer información sobre los servicios que prestamos y sobre las actividades y proyectos en los que estamos trabajando.

Nuestro objetivo como Grupo, conformado en el marco del programa europeo Leader 2014-2020, es actuar como una entidad catalizadora de ideas y propuestas que emanen de los propios habitantes de Valdeorras y repercutan en su entorno más inmediato.

Mediante este enfoque “de abajo a arriba”, tan característico del programa Leader, pretendemos vertebrar iniciativas que ayuden a mantener nuestro medio rural vivo, a fijar población en la comarca y a dinamizar la economía de nuestras comunidades locales.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen