Anualidade 2020-2021 – Proxectos Produtivos

EXPEDIENTE: L20‐1920‐07‐0107
PROMOTOR: Soraya Docampo García
LOCALIZACIÓN: Sobradelo (Carballeda de Valdeorras)

ORZAMENTO ACEPTADO: 298.508,77 €
PORCENTAXE AXUDA: 50 %
IMPORTE AXUDA: 149.254,39 €
CREACIÓN EMPREGO: 1,25 UTA´s

ALOXAMENTO A PONTEVELLA

Descrición do proxecto:

O proxecto tivo como obxectivo a recuperación dunha edificación tradicional existente sita no núcleo de Sobradelo pertencente ao concello de Carballeda de Valdeorras para atender a demanda de aloxamento do turismo rural que se achega a comarca.
A edificación conta cunha localización excepcional e unhas vistas incribles, distribúese en tres andares distribuídas en:
‐Planta Semisoto: cociña, almacén e despensa
‐Planta Baixa: vestíbulo, aseo e cafetaría‐salón para uso da pensión.
‐Planta Alta: catro habitacións con baño, das cales tres son dobres e unha familiar con catro prazas.
O servizo ofertado pola pensión “A Pontevella” é de aloxamento e almorzo, ademais da xestión e promoción de diferentes actividades deportivas e culturais da comarca