Anualidade 2020-2021 – Proxectos Produtivos

EXPEDIENTE: L20‐1920‐07‐0110
PROMOTOR: José Enrique Sánchez Moreno.
LOCALIZACIÓN: Castromao (A Veiga)

ORZAMENTO ACEPTADO: 57.865,79 €
PORCENTAXE AXUDA: 50 %
IMPORTE AXUDA: 29.932,90 €
CONSOLIDACIÓN EMPREGO: 0,5 UTA
CREACIÓN EMPREGO: 1 UTA

QUEISERÍA

Descrición do proxecto:

O proxecto ten como finalidade a creación dunha queixería artesanal de alta montaña de entorno tradicional no núcleo de Castromao, no municipio da Veiga. O promotor conta cunha elevada formación e experiencia no sector lácteo especialmente na elaboración de queixo.
As actuacións necesarias para levar a fin o proxecto foron o acondicionamento do baixo dunha edificación de planta rectangular, para destinala a un laboratorio, un obradoiro, unha cámara de maduración, unha sala de vendas, un almacén e un aseo. Ademais do equipamento do local e maquinaria para a elaboración de queixos.