Anualidade 2017-2018 – Proxectos non Produtivos

EXPEDIENTE: L17‐1920‐07‐0026
PROMOTOR: Obispado de Astorga
LOCALIZACIÓN: Sobradelo (Carballeda de Valdeorras)

ORZAMENTO ACEPTADO: 121.576,71 €
PORCENTAXE AXUDA: 87,50 %
IMPORTE AXUDA: 106.379,62 €

ACTUACIÓNS NA IGREXA DE SOBRADELO (CARBALLEDA DE VALDEORRAS)

Descrición do proxecto:

As obras de actuacións na lgrexa de Sobradelo de Valdeorras consistiron en renovar o solado da capela principal, restaurar o paramento cara a rúa da lgrexa e o paramento do distribuidor este do edificio.

A intervención afecto ao levantamento do baldosado cerámico existente á vez que se procuraron os traballos de drenaxe practicando unha capa de illamento e impermeabilización e a soleira de formigón armado sobre a que se colocou a instalación de solo radiante e a nova tarima de madeira.
Tamén se fixo un reforzo do forxado de bóvedas