Anualidade 2017-2018 – Proxectos non Produtivos

EXPEDIENTE: L17‐1920‐07‐0006
PROMOTOR: Concello de Petín
LOCALIZACIÓN: Petín

ORZAMENTO ACEPTADO: 6.450,75€
PORCENTAXE AXUDA: 90,00 %
IMPORTE AXUDA: 5.805,68 €

RED WIFI CONCELLO DE PETÍN

Descrición do proxecto:

Puntos de acceso inalámbricos de carácter publico e municipal co obxectivo principal de contribuír e impulsar o exercicio do dereito a información, así coma potenciar e promover o uso de novas tecnoloxías de comunicación e da información entre os cidadáns.