PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS LEADER CONVOCATORIA DE 2021

PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS LEADER CONVOCATORIA DE 2021

ABERTA CONVOCATORIA DE AXUDAS LEADER PARA O ANO 2021

DENDE MAÑÁ, E DURANTE UN MES, ÁBRESE O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AXUDA AO ABEIRO DA SUBMEDIDA 19.2.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

ABRIR ENLACE