Resolución Aprobación da Modificación dos criterios de Selección e Priorización.

Resolución Aprobación da Modificación dos criterios de Selección e Priorización.

RESOLUCIÓN pola que se aproba a modificación dos criterios de selección e priorización de proxectos, da Estratexia de Desenvolvemento local seleccionada polo Acordo do Consello de Dirección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020.